Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bestillingsfrister julen 2019

Medisinsk forbruksmateriell, leverandør Mediq

27. november 2019

I uke 50-52 må det påberegnes noe ekstra leveringstid.

For å garantere levering før jul anbefaler vi at ordre er sendt oss innen 13 desember.

 

Bestillingsfrister julen 2019

BS Undervisning

20. november 2019

Vi er inne i ny hovedordreperiode, og ønsker å minne om våre bestillingsfrister for levering før jul. 

 

 

Bestilling

 • For leverering (og fakturering) før jul må du bestille innen 2. desember,
  og innen 30.november for bøker som skal plastes eller merkes
 • For å være garantert leverering i januar må du bestille etter 15. desember
 
 

Levering

 • Levering før jul skjer fortløpende frem til 18. desember
 • Levering etter jul starter andre uken i januar 2020
 

 

 

Fakturering

 • Ordre registrert fra 03. til 13.12 blir fakturert i 2019 (Varene leveres i januar 2020)
  Merk at dette ikke gjelder for bøker som skal plastes eller merkes
 • Ønskes faktura datert 2020, må du vente med å bestille til 15. desember
 
 

Merk! Det er kun bøker som er tilgjengelig fra forlaget, og som leveres i 2019, som vil bli fakturert i 2019. Vi tar forbehold om at enkelte titler kan være forsinket eller utsolgt fra forlagene. Merk også egne frister for bøker som skal plastes og merkes.

 

Ny avtale på kolonialavtaler til storhusholdning - oppstart 15.10.2019

Leverandør Cater Kongsvinger AS

15. oktober 2019

Det er inngått ny rammeavtale på kolonialvarer til storhusholdning med oppstart 15.10.2019. Avtalen er med Cater og gjelder for alle NRI kommunene, Skedsmo kommune og Lørenskog kommune. Avtalen gjelder for alle kommuner også etter 01.01.2020 da Fet,Sørum og Skedsmo blir slått sammen til Lillestrøm kommune.

 

Dagligvarer 2

Innføring av forfalskningsdirektivet på medisiner

Informasjon fra leverandør Apotek1

22. mai 2019

Innføring av «Falsified Medicines Directive» i Norge

I forbindelse med at forekomsten av forfalskede legemidler i Europa har økt, har EU vedtatt nye lover for å hindre falske legemidler. Forfalskningsdirektivet (forkortet til FMD) inneholder krav til pakningene, produksjonen og salg for å unngå forfalskninger av legemidler.

Definisjonen av falske legemidler er bred og falske legemidler kan være produsert av uautorisert (falsk) tilvirker eller distribuert utenfor den lovlige distribusjonskjeden. De kan også inneholde:

 • Feil ingredienser

 • Ingredienser av lavkvalitet

 • ingen aktive ingredienser eller ingredienser i feildoser

 • de kan ha falskemballasje

 • være bevisst feilmerket med hensyn til deres identitet eller kilde

Det innføres egne krav knyttet til pakningene; pakningene må ha en fysisk forsegling og en unik kode (2D-matrix) som inneholder produktkode, serienummer, batchnummer og utløpsdato.

Ubrutt linje fra produsent til apotek og sluttbruker

For å kunne bekrefte at et legemiddel ikke er falsk er det viktig at veien fra produsent til apotek ikke er brutt. Produsenter av legemidler som skal selges i EU/EØS-området plikter å melde inn den unike 2D-matrix koden for alle legemiddelpakningene i en europeisk verifikasjonsdatabase.

Etter at legemiddelpakningen er meldt inn i databasen skal den meldes ut av databasen så nær sluttbrukeren av legemiddelet. I praksis betyr det at apoteket melder ut av databasen når det selges fra apoteket. Når et legemiddel selges fra et apotek vil pakningen skifte status i databasen. Pakningen blir dermed «låst» og kan ikke selges på nytt.

Endrede rutiner for kreditering

Som en følge av forfalskningsdirektivet som trådte i kraft 9.februar 2019, vil ikke Apotek 1 lenger kunne ta feilbestilte legemidler i retur for kreditering da legemidlene ikke vil være salgbare som følge av at linjen for sporbarhet er brutt og pasientsikkerheten ikke kan ivaretas.

Multidose

NMDs utfordringer med feil og mangler i multidose gjelder ikke Apotek 1

Avtalen NRI har for sine samarbeidskommuner er med Apotek 1 og ikke rammet.

12. mars 2019

Mediene har de siste dagene omtalt utfordrinfer med feil og mangler i multidose etter at NMD (Nors Medisinal Depot) overtok leveranse til 72 kommuner fra Apotek1.

Kommunene og pasientene sin får sine legemidler pakket i multidose fra Apotek 1 sin pakkefabrikk er ikke rammet av tilsvarende utfordringer og trenger ikke bekymre seg for leveransene.

Multidose