Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Om NRI (Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid)

Om Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid (NRI)

Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid (NRI) er et forpliktende innkjøpssamarbeid mellom kommunene Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Nittedal, Rælingen og Sørum. NRI er organisert som et administrativt verskommunesamarbeid etter kommuneloven. Sørum kommune er vertskommune for NRI.

 Vertskommuneavtalen finner du her

NRI har ansvar for over 100 rammeavtaler med et årlig volum på over 350 millioner kroner og er i stadig vekst. NRI holder til på rådhuset på Sørumsand, 4 mil fra Oslo.

Formål:

NRI skal være et forpliktende innkjøpssamarbeid mellom deltakerkommunene med sikte på økonomisk gunstige innkjøpsavtaler og gjennom dette blant annet oppnå:

  • Storkundefordeler ved å opptre som én kunde

  • Reduserte administrative kostnader knyttet til inngåelse av innkjøpsavtaler

  • Redusert antall leverandører og fakturamengde

  • Økt innkjøpskompetanse og kvalitet i innkjøpsarbeidet

Organisering:

NRI har månedlige møter med innkjøpsansvarlige og innkjøpsrådgivere i deltagerkommunene. Disse utgjør sammen med de ansatte i NRI et innkjøpsråd som er et rådgivende organ for innkjøpssjefen i NRI, samt et faglig nettverk på innkjøpsområdet i deltagerkommunene. Innkjøpssjefen i NRI rapporterer til Samarbeidsrådet som er sammensatt av økonomisjefene i kommunene, eller andre med fullmakt fra kommunens rådmenn.

Faglig forankring:

I hver anskaffelsesprosess som gjennomføres av NRI oppnevnes det en produktansvarlig i hver kommune som deltar i anskaffelsesprosessen. Denne er ansvarlig for å ivareta egen kommunes behov inn i prosessen. De produktansvarlige utgjør en faggruppe som skal bistå innkjøpsrådgiver med å utarbeide konkurransedokumenter, herunder blant annet kravspesifikasjon og kontrakt.

Ansatte i NRI:

Carl
Carl

Carl Henriksen, Innkjøpssjef

Carl har jobbet i NRI siden mars 2018. Han er utdannet jurist. Han har tidligere jobbet i Innovasjon Norge og Norsk Heiskontroll. Før han begynte i NRI jobbet Carl med offentlige anskaffelser i Akershus fylkeskommune. 

Telefonnummer: 63 86 94 90  mobil: 93 45 85 43  E-post: chen1@sorum.kommune.no

Hilde Shamina Bjorå, innkjøpsrådgiver

 

Hilde har jobbet i NRI siden april 2017. Hun er utdannet jurist og sykepleier. Hun har lang erfaring fra helsevesenet, og har som jurist spesialisert seg innen offentlige anskaffelser.

Telefonnummer: 63 86 92 88 mobil: 98 07 83 12  E-post: hbjo1@sorum.kommune.no

 

 

 

 

 

Linda
Linda

Linda Christine Røgeberg, innkjøpsrådgiver

Linda har jobbet i NRI siden juni 2017.Hun har jobbet som jurist siden 2005. Har arbeidserfaring fra bl.a NAV og Oslo kommune som saksbehandler. Siden 2012 har hun jobbet med offentlige anskaffelser og avtaleforvaltning og med klagesaksbehandling innen helse- og omsorgstjenesteloven.

Telefonnummer: 63 86 93 26  mobil: 47 90 46 24

 

Anne Grethe[1]
Anne Grethe

Anne Grethe Tømte, innkjøpskonsulent/avtaleforvalter

Anne Grethe har jobbet i NRI siden august 2014. Hun har tidligere jobbet som prosjektleder og webansvarlig, med drift og utvikling av nettbutikker og oppfølging av avtaler med kunder og leverandører.

Hun jobber med avtaleforvaltning, oppfølging av avvik og ehandel. Hun er også webansvarlig for NRI.no.

Telefonnummer: 63 86 98 97  mobil: 90 82 07 62

E-post: anne.grethe.tomte@sorum.kommune.no