Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Om NRI (Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid)

Om Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid (NRI)

Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid (NRI) er et forpliktende innkjøpssamarbeid mellom kommunene Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Nittedal, Rælingen og Sørum. NRI er organisert som et administrativt verskommunesamarbeid etter kommuneloven. Sørum kommune er vertskommune for NRI.

 Vertskommuneavtalen finner du her

NRI har ansvar for over 100 rammeavtaler med et årlig volum på over 350 millioner kroner og er i stadig vekst. NRI holder til på rådhuset på Sørumsand, 4 mil fra Oslo.

Formål:

NRI skal være et forpliktende innkjøpssamarbeid mellom deltakerkommunene med sikte på økonomisk gunstige innkjøpsavtaler og gjennom dette blant annet oppnå:

  • Storkundefordeler ved å opptre som én kunde

  • Reduserte administrative kostnader knyttet til inngåelse av innkjøpsavtaler

  • Redusert antall leverandører og fakturamengde

  • Økt innkjøpskompetanse og kvalitet i innkjøpsarbeidet

Organisering:

NRI har månedlige møter med innkjøpsansvarlige og innkjøpsrådgivere i deltagerkommunene. Disse utgjør sammen med de ansatte i NRI et innkjøpsråd som er et rådgivende organ for innkjøpssjefen i NRI, samt et faglig nettverk på innkjøpsområdet i deltagerkommunene. Innkjøpssjefen i NRI rapporterer til Samarbeidsrådet som er sammensatt av økonomisjefene i kommunene, eller andre med fullmakt fra kommunens rådmenn.

Faglig forankring:

I hver anskaffelsesprosess som gjennomføres av NRI oppnevnes det en produktansvarlig i hver kommune som deltar i anskaffelsesprosessen. Denne er ansvarlig for å ivareta egen kommunes behov inn i prosessen. De produktansvarlige utgjør en faggruppe som skal bistå innkjøpsrådgiver med å utarbeide konkurransedokumenter, herunder blant annet kravspesifikasjon og kontrakt.

Ansatte i NRI:

Kariann Bigseth

Kariann Bigseth, innkjøpssjef

Kariann har vært innkjøpssjef i NRI siden mai 2016. Hun er utdannet jurist og har jobbet med offentlige anskaffelser siden 2005. Hun har blant annet vært innkjøpsrådgiver ved Høgskolen i Oslo og i Avdeling for konserinnkjøp i Oslo kommune, samt innkjøpssjef ved Statens kartverk og Helse Stavanger.

 

Telefonnummer: 63 86 90 99 mobil: 95 85 48 34  E-post: kbigs@sorum.kommune.no

 

 

 

 

 

Vidar portrett

Vidar Hasle, innkjøpsrådgiver

Vidar Hasle, innkjøpsrådgiver:

Vidar har jobbet i NRI som Innkjøpsrådgiver siden august 2010. Han er utdannet innen markedsføring og salg. Har i tillegg tatt bedriftslederskolen. Tidligere arbeidsforhold innen grossistvirksomhet og facility management. Vidar har jobbet med innkjøp og leverandørforhandlinger i privat næringsliv i over 10 år før han startet i NRI.

Telefonnummer: 63 86 98 79 mobil: 93 49 04 24  E-post: vidar.hasle@sorum.kommune.no

 

 

Hilde

Hilde Shamina Bjorå, innkjøpsrådgiver

Hilde har jobbet i NRI siden april 2017. Hun er utdannet jurist og sykepleier. Hun har lang erfaring fra helsevesenet, og har som jurist spesialisert seg innen offentlige anskaffelser.

Telefonnummer: 63 86 92 88 mobil: 98 07 83 12  E-post: hbjo1@sorum.kommune.no

 

 

 

Linda Christine Røgeberg, innkjøpsrådgiver

Linda har jobbet i NRI siden juni 2017 "mer tekst kommer"

Telefonnummer: 63 86 93 26  mobil: 47 90 46 24

 

Anne Grethe

Anne Grethe Tømte, innkjøpsassistent/avtaleforvalter

Anne Grethe har jobbet i NRI siden august 2014. Hun har tidligere jobbet som prosjektleder og webansvarlig, med drift og utvikling av nettbutikker og oppfølging av avtaler med kunder og leverandører.

Telefonnummer: 63 86 98 97  mobil: 90 82 07 62

E-post: anne.grethe.tomte@sorum.kommune.no