Kunnskapsdepartementet har lansert en ny tilskuddsordning på 120 millioner til praktisk utstyr til elevene, og Lekolar ønsker med dette å bistå skolene ved innkjøp av møbler og utstyr i forbindelse med den nye ordningen.

Dagens skole er preget av for mye stillesitting og for lite variasjon og praktisk læring, og det meldes om behov for utstyr og alternative læringsarenaer for å kunne gi elevene mulighet til å lære med både hode og hender. 

Alle NRI sine skoler får derfor tilbud om kostnadsfri befaring med rådgivning til møbelløsning og eller utstyrspakker tilpasset hvert enkelt behov. Dette inkluderer uforpliktende løsningsforslag. I tillegg har vi pedagoger og arkitekter tilgjengelig for våre avtalekunder.