NRI Innkjøpssamarbeid er et forpliktende innkjøpssamarbeid mellom kommunene Aurskog-Høland, Enebakk og Nittedal.

Kontaktinformasjon til innkjøpsansvarlig/-rådgiver i de ulike kommunene:

Kommune Navn Epost
Aurskog-Høland Hanne Gulbrandsen hanne.gulbrandsen@ahk.no
Enebakk Steinar Byberg Hansen steinar.byberg.hansen@enebakk.kommune.no
Nittedal Wenche Ludviksen wenche.ludviksen@nittedal.kommune.no