Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Om NRI

NRI Innkjøpssamarbeid er et forpliktende innkjøpssamarbeid mellom kommunene Aurskog-Høland, Enebakk,Nittedal. 

NRI er organisert som et administrativt verskommunesamarbeid etter kommuneloven. 

Nittedal kommune er vertskommune for NRI Innkjøpssamarbeid 

NRI har ansvar for over 100 rammeavtaler med et årlig volum på over 350 millioner kroner og er i stadig vekst. 

Formål:

NRI skal være et forpliktende innkjøpssamarbeid mellom deltakerkommunene med sikte på økonomisk gunstige innkjøpsavtaler og gjennom dette blant annet oppnå:

  • Storkundefordeler ved å opptre som én kunde

  • Reduserte administrative kostnader knyttet til inngåelse av innkjøpsavtaler

  • Redusert antall leverandører og fakturamengde

  • Økt innkjøpskompetanse og kvalitet i innkjøpsarbeidet

Organisering:

NRI har månedlige møter med innkjøpsansvarlige og innkjøpsrådgivere i deltagerkommunene. Disse utgjør sammen med de ansatte i NRI et innkjøpsråd som er et rådgivende organ for innkjøpssjefen i NRI, samt et faglig nettverk på innkjøpsområdet i deltagerkommunene. Innkjøpssjefen i NRI rapporterer til Samarbeidsrådet som er sammensatt av økonomisjefene i kommunene, eller andre med fullmakt fra kommunens rådmenn.

Faglig forankring:

I hver anskaffelsesprosess som gjennomføres av NRI oppnevnes det en produktansvarlig i hver kommune som deltar i anskaffelsesprosessen. Denne er ansvarlig for å ivareta egen kommunes behov inn i prosessen. De produktansvarlige utgjør en faggruppe som skal bistå innkjøpsrådgiver med å utarbeide konkurransedokumenter, herunder blant annet kravspesifikasjon og kontrakt.