Formål

NRI skal være et forpliktende innkjøpssamarbeid mellom deltakerkommunene med sikte på økonomisk gunstige innkjøpsavtaler og gjennom dette blant annet oppnå:

  • Storkundefordeler ved å opptre som én kunde
  • Reduserte administrative kostnader knyttet til inngåelse av innkjøpsavtaler
  • Redusert antall leverandører og fakturamengde
  • Økt innkjøpskompetanse og kvalitet i innkjøpsarbeidet

Organisering 

NRI har månedlige møter med innkjøpsansvarlige og innkjøpsrådgivere i deltagerkommunene. Disse utgjør sammen med de ansatte i NRI et innkjøpsråd som er et rådgivende organ for innkjøpsleder i NRI, samt et faglig nettverk på innkjøpsområdet i deltagerkommunene. Innkjøpsleder i NRI rapporterer til Samarbeidsrådet som er sammensatt av økonomisjefene i kommunene, eller andre med fullmakt fra kommunens rådmenn.

NRI etterstreber å være ett service fokusert organ for både leverandører og de enkelte ansatte i de tre kommunene. Vi ønsker å kunne hjelpe til med både tips og råd innen innkjøp, og regler rundt dette. Vi vil være tilgjengelige, og alle våre ansatte er klare for å bistå når det skal være tiltrengt. Vi har 24 timers svartid på mail. Ta kontakt.

Faglig forankring

I hver anskaffelsesprosess som gjennomføres av NRI oppnevnes det en produktansvarlig i hver kommune som deltar i anskaffelsesprosessen. Denne er ansvarlig for å ivareta egen kommunes behov inn i prosessen. De produktansvarlige utgjør en faggruppe som skal bistå innkjøpsrådgiver med å utarbeide konkurransedokumenter, herunder blant annet kravspesifikasjon og kontrakt.

 

Ansatte i NRI

Cecilie nettside

Cecilie Rochstad, NRI leder

Cecilie er avdelingsleder for NRI, og jobber samtidig med anskaffelser under NRI. Cecilie har jobbet som salg og markedssjef i flere større selskaper de siste 15 årene, og har hatt ansvar for både innkjøp, avtaleansvar og anskaffelser. Seneste årene har hun jobbet med innovasjon, anskaffelser og robotisering. Hun har utdannelse innen økonomi og administrasjon og har arbeidserfaring som prosjektleder og prosjekteier fra innovative teknologiprosjekter. 

Kontaktinformasjon

E-post: cecilie.rochstad@nittedal.kommune.no 

Mobil:  928 30 185

Elvira[1]

Elvira Sandberg, innkjøpsrådgiver

Elvira jobber som innkjøpsrådgiver i NRI, og har blant annet ansvar for alle helse- og omsorgsavtalene som ligger i systemet. Elvira har jobbet med innkjøp i offentlig sektor i over 5 år i Nav hjelpemiddelsentralen. Hun har utdannelse innen økonomi og har arbeidserfaring fra offentlig sektor. 

Kontaktinformasjon:

E-post: elvira.totchenykh.sandberg@nittedal.kommune.no 

Mobil: 97 97 25 91

Joel

Joel Kolomoni, innkjøpsrådgiver

Joel jobber som innkjøpsrådgiver i NRI. Joel har jobbet som konsulent i skolesektoren. Han har utdannelse innen økonomi og har arbeidserfaring fra offentlig sektor.

Kontaktinformasjon:

E-post: joel.kolomoni@nittedal.kommune.no 

Mobil: 99 86 52 95

Grethe Ukkelberg

Grethe Ukkelberg, innkjøpsrådgiver

Grethe jobber som innkjøpsrådgiver i NRI. Grethe har jobbet med innkjøp i over 10 år i det private. Hun har utdannelse innen innkjøp og økonomi.

Kontaktinformasjon:

grethe.ukkelberg@nittedal.kommune.no


Mobil: 900 84 402