Formål

NRI skal være et forpliktende innkjøpssamarbeid mellom deltakerkommunene med sikte på økonomisk gunstige innkjøpsavtaler og gjennom dette blant annet oppnå:

Storkundefordeler ved å opptre som én kunde

Reduserte administrative kostnader knyttet til inngåelse av innkjøpsavtaler

Redusert antall leverandører og fakturamengde

Økt innkjøpskompetanse og kvalitet i innkjøpsarbeidet

 

Organisering

NRI har månedlige møter med innkjøpsansvarlige og innkjøpsrådgivere i deltagerkommunene. Disse utgjør sammen med de ansatte i NRI et innkjøpsråd som er et rådgivende organ for innkjøpsleder i NRI, samt et faglig nettverk på innkjøpsområdet i deltagerkommunene. Innkjøpsleder i NRI rapporterer til Samarbeidsrådet som er sammensatt av økonomisjefene i kommunene, eller andre med fullmakt fra kommunens rådmenn.

 

Faglig forankring

I hver anskaffelsesprosess som gjennomføres av NRI oppnevnes det en produktansvarlig i hver kommune som deltar i anskaffelsesprosessen. Denne er ansvarlig for å ivareta egen kommunes behov inn i prosessen. De produktansvarlige utgjør en faggruppe som skal bistå innkjøpsrådgiver med å utarbeide konkurransedokumenter, herunder blant annet kravspesifikasjon og kontrakt.

 

Ansatte i NRI

Cecilie nettside

Cecilie Rochstad, NRI leder

Cecilie har jobbet i NRI siden 01.09.2023. Hun har utdannelse innen økonomi og administrasjon og har arbeidserfaring som prosjektleder og prosjekteier fra innovative teknologiprosjekter. 

Kontaktinformasjon

E-post: cecilie.rochstad@nittedal.kommune.no

Mobil:  92 83 01 85

Kristina NRI

Kristina Palm Sogge, innkjøpsrådgiver

Kristina har jobbet i NRI siden 17.08.2023. Hun har utdannelse innen økonomi/administasjon/markedsføring og har arbeidserfaring fra privat sektor.

Kontaktinformasjon:

E-post: kristina.palm.sogge@nittedal.kommune.no

Mobil: 94 85 28 99