Rammeavtalen har oppstart 01.09.2022. Avtalen gjelder for kommunene: Nittedal og Enebakk.

Utfyllende informasjon ligger tilgjengeliggjort på avtaleoversikten.