Rammeavtalen har oppstart 01.11.2022 og avtalen gjelder alle kommunene. Avtalen er publisert og gjort tilgjengelig på avtaleoversikten.