Rammeavtalen hadde oppstart 1.2.2021 og gjelder for Nittedal og Enebakk kommune.

Utfyllende informasjon ligger tilgjengeliggjort på avtaleoversikten.