Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ny avtale på ventilasjon og ventilasjonsarbeider

NRI har nå laget ny avtale på ventilasjon og ventilasjonsarbeider

Ventilasjon for kommunene

Ventilasjon for kommunene

Det er nå laget en ny avtale på ventilasjon og ventilasjonsarbeider for a kommunene Nittedal, herunder også Nittedal eiendom og Enebakk. Avtalen gjelder for de tre neste årene. 

De to leverandørene som dere kan bestille tjenester fra nå er Solheim og Larsen Klima AS og Bryn Byggklima AS.

Avtalen gjelder rammeavtale på ventilasjonstjenester. Avtalen omfatter ventilasjonsarbeid, service, kontroll, herunder F Gass-kontroll på varmepumpeintegrert i ventilasjonsanlegg, vedlikehold, m.m i forskjellige formålsbygg. Avtalen omfatter oppdrag på eksisterende anlegg, herunder utskifting av ventilasjonsaggregater og -anlegg, samt nye anlegg.

De to utvalgte leverandørene har nødvendig kapasitet og disponere over ressurser som har kompetanse og gjennomføringsevne innen de fagområder som oppdraget krever.
De to leverandørene har følgende ressurser som skal kunne benyttes til oppdrag samtidig:
• 1 prosjektleder
• 3 servicetekniker med kompetanse innen ventilasjon
• 1 servicetekniker på varmepumper med F-gass sertifisering
• 3 blikkenslagere/montører e.l. i montasjegruppe

Formålet med rammeavtalen er å sikre service, reparasjon og vedlikehold av oppdragsgivers ventilasjonsanlegg som fører til en trygg, forutsigbar og forebyggende drift av ventilasjonsanleggene. Alt arbeid skal utføres effektivt, med god kvalitet og sikre forsvarlig oppetid og færrest mulig stopp på det enkelte ventilasjonsanlegg.  Leverandøren står også ansvarlig for å sikre god kommunikasjons- og informasjonsflyt med oppdragsgiver, og må kunne jobbe selvstendig, samt sikre at personell som skal utføre oppdrag for oppdragsgiver har nødvendig kompetanse.


Publisert