Hovedområdene til Bakken Renhold er: 

 • Renhold 
 • Spesialrenhold 
 • Matter og mopper 
 • Flytting og lagring

 

Spesialrenhold kan være viktig for å forebygge og hindre smitte­spredning. Det kan være nødvendig for å ta vare på bygningsmasse og inventar. Dette er vedlikeholdsarbeid som ivaretar kundens verdier og fremmer et godt inneklima. Mange av disse oppgavene krever kompetanse, erfaring og skolering. Bakken Renhold AS har flere rammeavtaler med det offentlige som er rettet direkte mot spesialrenhold. På spissede områder har de samarbeidspartnere som er involvert i konsultasjoner, og direkte inn i utførelsen. Dette er partnere som har høy anerkjennelse i markedet.

 • Vindusvask
 • Fjerning av mugg
 • Spesialrengjøring av gulv, tak og vegger
 • Rengjøring av restaurant- og kantinekjøkken samt kjøl- og fryserom.
 • Desinfeksjon
 • Fjerning av graffiti
 • Møbelrens
 • Rens og behandling av teppe, stein og tregulv
 • Sanering etter dødsfall
 • Sanering etter kloakkskader

De utfører selvfølgelig også tradisjonell hovedrengjøring og polishbehandling av belegg.

 

Graffitifjerning: Tagging og graffiti tetter fasader som er avhengig av å ”puste”. Vann som trenger inn, og blir liggende i veggen kan forårsake skader for store summer. Fjerning av graffiti er derfor et viktig vedlikehold. Med en serviceavtale får vi forutsigbare kostnader og et bygg som lever lenger.

 

Bakken Renhold er en offentlig godkjent virksomhet, og de er en sertifisert miljøfyrtårnbedrift.

 

Leverandør skal minimum kunne levere tjenestene som er oppgitt i prisskjema. Kontortid 8-16.

All bestilling av tjenestene skal skje direkte til leverandør. Bestilling foretas via nettportal, e-post eller på mobiltelefon. Innmelding av jobber skjer via deres app Service i System (SIS) for best mulig oversikt. 

Atle Bakken (atle@bakkenrenhold.no – tlf. 95999846) er kontaktperson for avtalen, men for henvendelser knyttet til bestillinger må man kontakte Fred Ivar Thanke (fred.ivar@bakkenrenhold.no – tlf. 92808781)