Rammeavtalen gjelder fra 28.08.202327.08.2024. Oppdragsgiver v/NRI, eller den enkelte kommune for seg, kan forlenge avtalen på likelydende og uendrede vilkår med 1+ 1 +1(ett+ett+ett) år. Forlengelser skjer automatisk. Dersom Kunden v/NRI eller den enkelte kommune ikke ønsker forlengelse skal dette varsles skriftlig, senest 2. mnd. før utløp av rammeavtaleperioden.

NRI innkjøpssamarbeid har inngått rammeavtale for leie av turbuss og minibuss med sjåfør til svømmekjøring, skoleturer, barnehageturer og andre ekskursjoner. Rammeavtalen er delt inn i tre deltilbud; 1. Aurskog-Høland. 2. Enebakk. 3. Nittedal

Følgende selskaper fikk tildeling for følgende kommuner:

1. Aurskog-Høland. - Vy busselskap

2. Enebakk. - Schaus Buss

3. Nittedal- Vy busselskap