Dette er en rammeavtale for levering av kjemikalier og utstyr for måling og vannbehandling til drift av oppdragsgivers svømme- og badeanlegg

Enwa badeanlegg skal være fullsortiments leverandør av kjemikalier til svømmebasseng. 

Produkter tilbudt i prisskjema skal ikke være utgående de 2 første avtaleårene, og skal være tilgjengelig på lager.

Leverandør skal minimum kunne levere produktene oppgitt i prisskjema. Alternative produkter må ha tilsvarende funksjon og kvalitet, og bør kunne benyttes i eksisterende doseringsanlegg. Hvis doseringsanlegg må tilpasses til ny doseringsløsning eller kjemikalie skal tilbyderen bære kostnadene selv. 

Beholderne kjemikaliene leveres i, skal tilpasses automatikken i anlegget.

Det skal kostnadsfritt tilbys minimum ett kundebesøk pr. kommune i året, dersom oppdragsgiver ønsker det. Besøket skal være avtalt.

Det skal leveres kjemiske produkter som er minst mulig helse- og miljøskadelige. Produktene skal oppfylle miljøkrav som følger gjeldende lover og forskrifter.

Alle kjemikalier som er omfattet av kjemikalieregelverket REACH, skal være registrert av leverandøren. 

Tilbyder skal på forespørsel fra oppdragsgiver til enhver tid kunne fremlegge dokumentasjon på at overnevnte miljøkrav oppfylles for tilbudte produkt