Avtalen med NCC AS gikk ut på dato og ble lyst ut på nytt. Ved evaluering gikk NCC AS seirende ut som leverandør for NRI sine 3 kommuner for de neste fire årene.

Rammeavtalens formål er å få dekket oppdragsgivers behov for levering og utlegging av asfaltmaterialer på veier, plasser og tilknyttede asfaltarbeider. Rammeavtalen skal sørge for at Oppdragsgiver får gjennomført de nevnte arbeidene på en smidig og effektiv måte, samt gi forutsigbarhet for oppdragsgiver med tanke på gjennomføring. I tillegg bidrar avtalen til at veier og plasser i kommunene er av tilfredsstillende kvalitet. Arbeidene skal utføres etter behov i henhold til rammeavtalen.

NCC Industry legger hovedvekt på industriproduksjon - steinmaterialer og asfalt. Vi er en proaktiv partner med ekspertise både innen produksjon og entreprenørvirksomhet, med hovedvekt på bærekraftige løsninger. Både produkter og metoder i NCC Industry utvikles slik at virksomheten i minst mulig grad påvirker miljøet. NCC Industry er ISO sertifisert. Vi har solid erfaring fra tilsvarende arbeid og har de siste fem årene hatt oppdrag for Oslo kommune v/Bymiljøetaten, Statens Vegvesen, Viken fylkeskommune, NRI (Nedre Romerike innkjøpssamarbeid) i tett trafikkerte gater. Vi besitter en kompetanse og erfaring som kommer både kunden og samfunnet til godeØverst i skjemaet

 

Avtaleansvarlig:

Øistein Bekken 

oistein.jordet.bekken@ncc.no 

+4745237838 – 

Faglig kontaktperson på avtalen:

 Per Martin Kure 

per.martin.kure@ncc.no 

+4790891326