Prisjustering på avtale IINR 1407 med Arkel Romerike AS er godkjent.Avtalen er på område drift og vedlikehold på veilys. Oppdatert prisliste er lagt inn i avtalekatalogen.