Hva er en faggruppe?

En faggruppe er en gruppe som er sammensatt av personer med fagkompetanse på det som skal anskaffes og som er oppnevnt av sin kommune til å ivareta kommunens behov i anskaffelsesprosessen.

Hva er din rolle som deltager av en faggruppe?

Som deltager i en faggruppe skal du representere din kommune inn i anskaffelsesarbeidet. Det vil si hele kommunen og ikke kun egen avdeling eller enhet. Du vil få ansvar for å innhente informasjon fra egen kommune og bistå med å utarbeide konkurransedokumenter. I dette er det å være med å beskrive hva behovet er, hvilke egenskaper det vi skal anskaffe må ha, hvordan vi skal be om pris, om det er spesielle ting som må ivaretas etc.

Det er viktig å tenke på:

  • Hva har fungert/ikke fungert i tidligere avtaler?
  • Har behovet vårt endret seg siden sist det ble inngått avtale?
  • Har alle enheter i min kommune samme behov eller må vi differensiere?
  • Hva er en optimal løsning for deg og din enhet? Kanskje vil det gjelde for de andre også?

I avtaleforvaltningen, etter at avtale er signert, vil faggruppen også ha en viktig rolle. Faggruppen vil være et kontaktpunkt for NRI inn mot kommunene og brukerne av avtalen (noen vi kan kontakte for å høre hvordan avtalen fungerer) og innad i kommunen. Dere vil ha en kjennskap til avtalen som få andre har og kan derfor bistå egne kollegaer i forhold til bruk av avtalen. Dere vil også kjenne innkjøpsrådgiveren i NRI godt etter å ha jobbet sammen om avtalen og forhåpentligvis vil det gjøre veien kortere i forhold til å ta kontakt med oss også.