NRI har ansvar for over 100 rammeavtaler med et årlig volum på over 350 millioner kroner og er i stadig vekst. NRI holder til i Nittedal rådhus.

Formål:

NRI skal være et forpliktende innkjøpssamarbeid mellom deltakerkommunene med sikte på økonomisk gunstige innkjøpsavtaler og gjennom dette blant annet oppnå:

  • Storkundefordeler ved å opptre som én kunde

  • Reduserte administrative kostnader knyttet til inngåelse av innkjøpsavtaler

  • Redusert antall leverandører og fakturamengde

  • Økt innkjøpskompetanse og kvalitet i innkjøpsarbeidet

Organisering:

NRI har månedlige møter med innkjøpsansvarlige og innkjøpsrådgivere i deltagerkommunene. Disse utgjør sammen med de ansatte i NRI et innkjøpsråd som er et rådgivende organ for innkjøpsleder i NRI, samt et faglig nettverk på innkjøpsområdet i deltagerkommunene. Innkjøpsleder i NRI rapporterer til Samarbeidsrådet som er sammensatt av økonomisjefene i kommunene, eller andre med fullmakt fra kommunens rådmenn.

Faglig forankring:

I hver anskaffelsesprosess som gjennomføres av NRI oppnevnes det en produktansvarlig i hver kommune som deltar i anskaffelsesprosessen. Denne er ansvarlig for å ivareta egen kommunes behov inn i prosessen. De produktansvarlige utgjør en faggruppe som skal bistå innkjøpsrådgiver med å utarbeide konkurransedokumenter, herunder blant annet kravspesifikasjon og kontrakt.

Ansatte i NRI:

Linda Røgeberg, leder

Linda har jobbet i NRI siden juni 2017.Hun har jobbet som jurist siden 2005. Har arbeidserfaring fra bl.a NAV og Oslo kommune som saksbehandler. Siden 2012 har hun jobbet med offentlige anskaffelser og avtaleforvaltning og med klagesaksbehandling innen helse- og omsorgstjenesteloven.

Kontaktinformasjon:

E-post: linda.rogeberg@nittedal.kommune.no

Mobil: 47904624

Hilde N. Aanesen, innkjøpskonsulent

Hilde har jobbet i NRI siden januar 2020. Hun har 20 års med innkjøp fra privat og offentlig sektor. Hilde har ansvar for sekretariatsbidrag, avtaleoppfølging og gjennomfører anskaffelser.

Kontaktinformasjon:

E-post: hilde.aanesen@nittedal.kommune.no

Mobil: 90835487

Hanna Falskog, innkjøpsrådgiver

Hanna har jobbet i NRI siden februar 2020 og er utdannet jurist. Hun har erfaring med offentlige anskaffelser fra offentlig sektor og har ansvar for å gjennomføre anskaffelser.

Kontaktinformasjon:

E-post: hanna.falskog@nittedal.kommune.no

Mobil: 90059394