Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyttige linker i forbindelse med offentlige anskaffelser

Kunngjøringsbaser:

Nasjonale kunngjøringer - Doffin: http://www.doffin.no

EØS-kunngjøringer - TED: http://www.ted.europa.eu/TED/misc/chooseLanguage.do

Terskelverdier:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/enklere-anskaffelsesregler/id2509306/

CPV-nomenklaturet: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:074:0001:0375:EN:PDF


Difi: http://www.anskaffelser.no


 KlagenemdKOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser): http://www.kofa.no


Kommunal sektor:

KS: www.ks.no

KS Innkjøp: http://www.ks.no/tema/okonomi/offentlige-anskaffelser

KS advokatene: http://www.ks.no/u/Om-KS/KS-oppgaver/KS-Advokatene


 Regjeringslinker:

FAD (Fornyings og administrasjonsdepartementet): http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad.html?id=339