Rammeavtalen har oppstart 12.10.20. Avtalen gjelder for alle kommunene.

Utfyllende informasjon ligger tilgjengeliggjort på avtaleoversikten.