Rammeavtalen har oppstart 20.03.2023 og avtalen gjelder alle kommunene. Utfyllende informasjon ligger tilgjengeliggjort på avtaleoversikten.