Avtalen gjelder service, reparasjon og vedlikehold av kommunenes heisanlegg, og gjelder for Nittedal, Aurskog-Høland og Enebakk. 

Utfyllende informasjon ligger tilgjengeligjort på avtaleoversikten.