Rammeavtalen er inngått på vegne av samtlige kommuner, Aurskog Høland, Enebakk og Nittedal.
Utfyllende informasjon ligger tilgjengeliggjort på avtaleoversikten.