Rammeavtalen har oppstart 1.10.21:
Avtalen gjelder for alle kommuner.

Utfyllende informasjon ligger tilgjengeliggjort på avtaleoversikten.