Rammeavtalen har oppstart 17.07.2022 og avtalen gjelder alle kommunene. Avtalen er publisert og gjort tilgjengelig på avtaleoversikten.