Rammeavtalen har oppstart 01.06.2022 og avtalen gjelder alle kommunene. Utfyllende informasjon ligger tilgjengeliggjort på avtaleoversikten.