Rammeavtalen har oppstart 1.10.20. Avtalen gjelder for Nittedal kommune.

Utfyllende informasjon ligger tilgjengeliggjort på avtaleoversikten.