Rammeavtalen har oppstart 01.02.2023 og avtalen gjelder alle kommunene. Utfyllende informasjon ligger tilgjengeliggjort på avtaleoversikten.