Avtalen hadde oppstart 18.5.20 og gjelder for Aurskog-Høland og Nittedal kommune. Informasjon og kontrakt er tilgjengeliggjort på avtaleoversikten.