Avtalen hadde oppstart i juli 2020 og gjelder for alle kommunene. Informasjon og kontrakt er tilgjengeliggjort på avtaleoversikten.