Rammeavtalen har oppstart 1.11.20. Avtalen gjelder for alle kommunene.

Utfyllende informasjon ligger tilgjengeliggjort på avtaleoversikten.