Rammeavtalen har oppstart 1.6.20. Avtalen gjelder for alle de tre NRI-kommunene. Informasjon og kontrakt er tilgjengeliggjort på avtaleoversikten.