Avtalen gjelder blant annet for alle de tre NRI-kommunene. Det er Lillestrøm kommune som har gjennomført anskaffelsen. Den nye avtalen har oppstart 1.9.20, og leverandør er OneMed. Avtalen erstatter inneværende rammeavtale med leverandør Mediq. Informasjon og kontrakt er  tilgjengeliggjort på avtaleoversikten 1.9.20.