Rammeavtalen har oppstart 1.2.22. Avtalen gjelder for alle kommunene. 

Utfyllende informasjon ligger tilgjengeliggjort på avtaleoversikten.