Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon til leverandører

Sekretariatsbidrag

NRI er finansiert ved såkalt sekretariatsbidrag. Det vil si at vi krever inn 1,5 % av omsetningen på våre rammeavtaler fra leverandørene. Hvert år ber vi om å få statistikker fra forrige års omsetning som vi så kvalitetssjekker mot kommunenes statistikker. Ut fra dette regnes sekretariatsbidraget ut og vi ber leverandørene utarbeide en kreditnota på beløpet og utbetale denne. Den kan ikke motregnes mot fremtidig bruk av rammeavtalene, da NRI sjelden benytter rammeavtalene selv.

Mva på sekretariatsbidraget

Den mva-satsen som har blitt benyttet ved fakturering på rammeavtalen skal også legges på sekretariatsbidraget. Det vil si at dersom 60 % av varene er fakturert med 25 % mva skal 25 % mva legges på 60 % av sekretariatsbidraget. Hvis resten av varene er fakturert med 15 % mva skal 15 % mva legges på de resterende 40 % av sekretariatsbidraget.

Fakturering

NRI og deltagerkommunene aksepterer kun EHF-faktura på våre avtaler. EHF-fakturaene skal sendes til følgende adresser:

Aurskog Høland – 948 164 256

Enebakk – 964 949 581

Nittedal – 971 643 870

Rælingen – 952 540 556

Alle fakturaer skal ha minst 30 dagers betalingsfrist fra riktig faktura er mottatt.

Ekspedisjons- eller fakturagebyr aksepteres ikke på våre avtaler.

Bestilling

Alle deltagerkommunene, med unntak av Enebakk, benytter i dag e-handel ved bestilling og det er ønskelig at størst mulig andel av bestillingene skal gjøres via e-handel.

Dersom e-handel ikke benyttes skal bestillingen gjøres skriftlig på annen måte, for eksempel ved at det sendes e-post. Ordrebekreftelse skal sendes fra leverandøren så snart som mulig.

Her kommer du til konkurranseverktøyet som NRI bruker (TendSign).