www.nri.no

Avtalen NRI har for sine samarbeidskommuner er med Apotek 1 og ikke rammet.

NMDs utfordringer med feil og mangler i multidose gjelder ikke Apotek 1

Mediene har de siste dagene omtalt utfordrinfer med feil og mangler i multidose etter at NMD (Nors Medisinal Depot) overtok leveranse til 72 kommuner fra Apotek1.

Kommunene og pasientene sin får sine legemidler pakket i multidose fra Apotek 1 sin pakkefabrikk er ikke rammet av tilsvarende utfordringer og trenger ikke bekymre seg for leveransene.
2019-03-12