Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Avtaleoversikt

Taushetsplikt

Som ansatt i din kommune er du underlagt taushetsplikt og signerte på dette da du ble ansatt. Denne taushetsplikten omfatter også informasjon om våre avtaler, inkludert priser og andre betingelser, som fremkommer i avtalekatalogen. Disse opplysningene må derfor ikke deles med noen utenfor kommunen du jobber i. Brudd på taushetsplikten kan få følger for ditt ansettelsesforhold, samt privat- og strafferettslige konsekvenser.