www.nri.no

Her kan dere melde behov for kurs dere ønsker NRI skal holde i deres kommune

NRI kan tilpasse kurs etter behovet i deres kommune, det er derfor viktig at dere fyller ut skjemaet så detaljert det lar seg gjøre.

For at vi skal kunne holde kurs i deres kommune, må dere stille med lokaler.

Vi tar kontakt med deg så snart vi kan etter at vi har mottatt skjemaet.

 
2017-03-06
*