www.nri.no

Implementering av KGV/KOV i NRI

NRI jobber for tiden med å implementere nytt konkurransegjennomføringsverktøy og avtaleoppfølgingsverktøy.
2016-12-22