www.nri.no

Melde avvik

I skjemaet under kan du melde avvik på NRI avtaler

 
2016-12-22Bestillingsmåte*Er leverandøren kontaktet om avviket ?*
Er avviket løst av leverandøren ?*

Vedlegg 1, dersom du skal legge med flere vedlegg må det gjøre under