Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Behovsregistrering

Her kan du registrere ett behov du, din avdeling eller kommune har til ny rammeavtale. Behovet vil bli tatt opp med Innkjøpsrådet i forbindelse med å utarbeide en prioritert liste over avtaler som det er ønskelig at NRI skal inngå. Etter at Innkjøpsrådet har kommet med sin prioritering blir denne løftet opp til Samarbeidsrådet som har besluttende myndighet i forhold til hvilke avtaler NRI skal inngå. Denne prioriteringsprosessen gjøres årlig, men prekære behov som oppstår kan medføre en hasteprosess og omprioritering i løpet av året.