Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Les alle våres nyhetssaker

Sekretariatsbidrag

Det er tid for innlevering av statistikk på omsetning for avtaler som tidligere Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid har inngått. Nye NRI Innkjøpssamarbeid som nå befinner seg i Nittedal kommune, har ansvaret for dette for kommunene Aurskog-Høland, Enebakk og Nittedal. 

Alle henvendelser vedrørende dette kan sendes til vår e-postadresse, nri@nittedal.kommune.no.

2020-02-28
Dagligvarer

Leverandør Cater Kongsvinger AS

Ny avtale på kolonialavtaler til storhusholdning - oppstart 15.10.2019

Det er inngått ny rammeavtale på kolonialvarer til storhusholdning med oppstart 15.10.2019. Avtalen er med Cater og gjelder for alle NRI kommunene, Skedsmo kommune og Lørenskog kommune. Avtalen gjelder for alle kommuner også etter 01.01.2020 da Fet,Sørum og Skedsmo blir slått sammen til Lillestrøm kommune.

 

2019-10-15
Multidose

Informasjon fra leverandør Apotek1

Innføring av forfalskningsdirektivet på medisiner

Innføring av «Falsified Medicines Directive» i Norge

I forbindelse med at forekomsten av forfalskede legemidler i Europa har økt, har EU vedtatt nye lover for å hindre falske legemidler. Forfalskningsdirektivet (forkortet til FMD) inneholder krav til pakningene, produksjonen og salg for å unngå forfalskninger av legemidler.

Definisjonen av falske legemidler er bred og falske legemidler kan være produsert av uautorisert (falsk) tilvirker eller distribuert utenfor den lovlige distribusjonskjeden. De kan også inneholde:

  • Feil ingredienser

  • Ingredienser av lavkvalitet

  • ingen aktive ingredienser eller ingredienser i feildoser

  • de kan ha falskemballasje

  • være bevisst feilmerket med hensyn til deres identitet eller kilde

Det innføres egne krav knyttet til pakningene; pakningene må ha en fysisk forsegling og en unik kode (2D-matrix) som inneholder produktkode, serienummer, batchnummer og utløpsdato.

Ubrutt linje fra produsent til apotek og sluttbruker

For å kunne bekrefte at et legemiddel ikke er falsk er det viktig at veien fra produsent til apotek ikke er brutt. Produsenter av legemidler som skal selges i EU/EØS-området plikter å melde inn den unike 2D-matrix koden for alle legemiddelpakningene i en europeisk verifikasjonsdatabase.

Etter at legemiddelpakningen er meldt inn i databasen skal den meldes ut av databasen så nær sluttbrukeren av legemiddelet. I praksis betyr det at apoteket melder ut av databasen når det selges fra apoteket. Når et legemiddel selges fra et apotek vil pakningen skifte status i databasen. Pakningen blir dermed «låst» og kan ikke selges på nytt.

Endrede rutiner for kreditering

Som en følge av forfalskningsdirektivet som trådte i kraft 9.februar 2019, vil ikke Apotek 1 lenger kunne ta feilbestilte legemidler i retur for kreditering da legemidlene ikke vil være salgbare som følge av at linjen for sporbarhet er brutt og pasientsikkerheten ikke kan ivaretas.

2019-05-22
Multidose

Avtalen NRI har for sine samarbeidskommuner er med Apotek 1 og ikke rammet.

NMDs utfordringer med feil og mangler i multidose gjelder ikke Apotek 1

Mediene har de siste dagene omtalt utfordrinfer med feil og mangler i multidose etter at NMD (Nors Medisinal Depot) overtok leveranse til 72 kommuner fra Apotek1.

Kommunene og pasientene sin får sine legemidler pakket i multidose fra Apotek 1 sin pakkefabrikk er ikke rammet av tilsvarende utfordringer og trenger ikke bekymre seg for leveransene.

2019-03-12
file

Kurs i mat og ernæring for barnehage, skole og SFO

Torsdag 10 januar arrangerte NRI i samarbeid med leverandøren Cater kurs i mat og ernæring for skole, barnehage og SFO (. Kurset var rettet mot riktig ernæring for barn og unge og for å kutte matsvinn. Det var godt oppmøte og engasjerte deltakere fra NRI kommunene.

Orkla og Servicegrossistene var forhandlern som fortalte om mat og ernæring, og Kutt matsvinn.

2019-01-14
file

Fremtidens bilbransje arrangert av NRI og Autolease

Mandag 3. desember arrangerte rammeavtaleleverandøren av biladministrasjon og NRI i samarbeid et møte for alle samarbeidskommunene en tre timers "bildag". Fokuset var "fremtidens bilbransje". 

Forhandlerne som var tilstede og fortalte som sine biler og fremtidsplaner var: Birger N. Haug, Røhne Selmer, Møller Bil, RSA bil, Bertel O. Steen og Toyota. Fra kommunene møtte det mange som bruker bil i det daglige, tilsammen 20 stykker.

Autolease fortalte litt om berstillingsrutiner og oppfølging og hvordan man skal unngå påkost på leiebiler, her var det mange gode tips å få. Dagen ble avsluttet med at alle som ville, så på, satt i og prøvekjørte biler.

 

2018-12-04

Leverandør Invacare- samme leverandør som tidligere

Ny rammeavtale på senger og tekniske hjelpemidler med oppstart 22. november

Det kjørt ny konkurranse og igått en ny rammeavtale på Senger og teknike hjelpemidler. Avtalen startet den 22. november 2018. Alle kommunene i NRI samarbeidet er med på avtalen. Flere opplysniger om avtalen finner dere under avtaleoversikteen for deres kommune.

 

2018-11-29
renhold

Leverandør Bakken Renhold AS

Ny avtale på spesialrenhold, oppstart 9. oktober 2018

Det er kjørt ny konkurranse på spesialrenhold og leverandør er Bakken Renhold AS. Alle NRI kommunene og MIRA er med på avtalen. Oppstart av ny avtale var 9. oktober 2018. Informasjon om avtalen finner du i avtaleoversiken for din kommune.

2018-10-19
Reisebyråtjenester

Leverandør Berg-Hansen Reisebureau Jessheim AS

Ny avtale på reisebyråtjenester inkludert konferanser og møterom med oppstart 1. oktober 2018

Det er inngått ny avtale på reisevirksomhet, overnattinger, konferanser og møterom osv. Avtalen gjelkder for Enebakk, Fet, Nittedal, Rælingen og Sørum.

2018-10-08
Blomster

Leverandør Interflora Norge SA

Rammeavtale på kjøp av Blomster, oppstart 15 august

NRI har på vegne av kommunene, Fet, Nittedal,Sørum og Skedsmo inngått avtale på kjøp av blomster med leverandør Interflora Norge SA. opplysninger om avtalen finner du på avtaleoversiken for din kommune.

2018-08-17
Kurs

Ønsker dere kurs om offentlig innkjøp?

Har dere behov for kurs om offentlig innkjøp? NRI kan bistå samarbeidskommunene med å avholde kurs i det deres kommune har behov for. Dere kan forespørre kur på denne siden Kurs

2018-04-09
Dagligvarer 2

Kommuner: Fet, Nittedal, Rælingen og Sørum

Avtale på dagligvarer til mindre enheter med avtalestart 1. august 2018 - Eureca engros AS

NRI har inngått rammeavtale med Eureca Engros AS for kjøp av dagligvare til mindre enheter. Dette er en avtale som skal dekke dagligvarebehovet for de mindre enhetene i kommunene, som skoler barnehager osv som ikke har lagerplass og behov for "storinnkjøp". Avtalen gjelder for kommunen Fet, Nittedal, Rælingen og Sørum. Enebakk kommune tiltrer avtalen 20. januar 2020.

 

2018-07-25
Kontorartikler

Ny rammeavtale på kontorrekvisita og fritt skolemateriell med oppstart 1. april 2018

Det er inngått rammeavtale på kjøp av kontorrekvisita og fritt skolenmateriell med leverandør Staples. Avtalen starter den 1. April og gjelder for alle NRI kommunene, NRV/NRA, Mira og NRBR. Se avtaleoversikt for mer informasjon om avtalen og betingelser.

2018-03-22
Glass og glassarbeid

Ny rammeavtale på glass og glassarbeid med oppstart 1. april

Det er inngått rammeavtale på glass og glassarbeid med leverandør Glassmester1. Avtalen starter den 1. April og gjelder for alle kommunene Enebakk, fet, Nittedal,Rælingen og Sørum.Se avtaleoversikt for mer informasjon om avtalen og betingelser.

2018-03-22
Evaluering 2

Evaluering av avtaler - vi ønsker deres tilbakemelding

Fra tid til annen legges det ut et enkelt spørreskjema for NRI avtaler. Disse ligger på menypunktet Avtaler-Evalueringer. For at vi skal få jobbet med avtaleoppfølging på alle avtaler er vi avhengign av at disse evalueringene blir besvart, samt at avvik på avtaler blir meldt til oss på knappen "avvik". Dette er den eneste muligheten vi i NRI har for å følge opp avtaler og finne ut hva v må forbedre eller endre. Dersom vi ikke hører noen angående en avtale, regner vi med at den fungerer som avtalt.

Alle aktive evalueringer finner dere her: Evalueringer

2017-12-27
Kurs

Her kan dere melde behov for kurs dere ønsker NRI skal holde i deres kommune

NRI kan tilpasse kurs etter behovet i deres kommune, det er derfor viktig at dere fyller ut skjemaet så detaljert det lar seg gjøre.

For at vi skal kunne holde kurs i deres kommune, må dere stille med lokaler.

Vi tar kontakt med deg så snart vi kan etter at vi har mottatt skjemaet.

 

2017-03-06
Smilefjes sort hvitt

Det er lagt ut evalueringer til besvarelse

Evaluering av avtaler

Det er lagt ut evalueringer til besvarelse. Det er viktig at vi får tilbakemeldinger på alle avtalene for å få fulgt de opp. Alle som bestiller eller mottar varer og tjenester er velkomne til å besvare evalueringer som legges ut. Takk for hjelpen !

2017-03-06
Penger

Prisjustering i henhold til avtale er foretatt med virkning fra 01.01.2017

Justerte priser på avtale IINR 1407 Drift og vedlikeholdsavtale på veilys

Prisjustering på avtale IINR 1407 er godkjent. Ny prisliste er lagt ut i avtalekatalogen.

2017-01-25
Hjem

Ny hjemmeside er på plass

NRI sin nye hjemmeside er nå på plass. Vi har jobbet for å få en hjemmeside som skal være informativ og enkel å finne frem på.

Alle NRI avtaler ligger i en avtalekatalog og vises for de kommunene/enhetene som er med på avtalen.

2017-01-12