www.nri.no

Om NRI (Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid)

Om NRI Innkjøpssamarbeid

Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid (NRI) er et forpliktende innkjøpssamarbeid mellom kommunene Aurskog-Høland, Enebakk, Fet, Nittedal, Rælingen og Sørum. NRI er organisert som et administrativt verskommunesamarbeid etter kommuneloven. Sørum kommune er vertskommune for NRI.

 Vertskommuneavtalen finner du her

NRI har ansvar for over 100 rammeavtaler med et årlig volum på over 350 millioner kroner og er i stadig vekst. NRI holder til på rådhuset på Sørumsand, 4 mil fra Oslo.

Formål:

NRI skal være et forpliktende innkjøpssamarbeid mellom deltakerkommunene med sikte på økonomisk gunstige innkjøpsavtaler og gjennom dette blant annet oppnå:

Organisering:

NRI har månedlige møter med innkjøpsansvarlige og innkjøpsrådgivere i deltagerkommunene. Disse utgjør sammen med de ansatte i NRI et innkjøpsråd som er et rådgivende organ for innkjøpssjefen i NRI, samt et faglig nettverk på innkjøpsområdet i deltagerkommunene. Innkjøpssjefen i NRI rapporterer til Samarbeidsrådet som er sammensatt av økonomisjefene i kommunene, eller andre med fullmakt fra kommunens rådmenn.

Faglig forankring:

I hver anskaffelsesprosess som gjennomføres av NRI oppnevnes det en produktansvarlig i hver kommune som deltar i anskaffelsesprosessen. Denne er ansvarlig for å ivareta egen kommunes behov inn i prosessen. De produktansvarlige utgjør en faggruppe som skal bistå innkjøpsrådgiver med å utarbeide konkurransedokumenter, herunder blant annet kravspesifikasjon og kontrakt.

Ansatte i NRI:

Linda
Linda

Linda Christine Røgeberg, innkjøpssjef

Linda har jobbet i NRI siden juni 2017.Hun har jobbet som jurist siden 2005. Har arbeidserfaring fra bl.a NAV og Oslo kommune som saksbehandler. Siden 2012 har hun jobbet med offentlige anskaffelser og avtaleforvaltning og med klagesaksbehandling innen helse- og omsorgstjenesteloven.

Telefonnummer: 63 86 93 26  mobil: 47 90 46 24

 
2011-10-19